Bėgimas aplink Baltijos jūra – Nuostatai | runnerpatch
KARTU SU:    KALBOS:      |   
Bėgimas aplink Baltijos jūra – Nuostatai
“ECHO Lifestyle: Running The Baltic Seaside 3500 KM”

N U O S T A T A I

I. Tikslas ir uždaviniai

1. Apibėgti Baltijos jūrą ir atskleisti neribotas žmogaus galimybes;
2. Populiarinti ugniagesio gelbėtojo profesiją;
3. Stiprinti bendradarbiavimą tarp Baltijos jūros regiono ugniagesių gelbėtojų tarnybų;
4. Skleisti saugios gyvensenos principus ir savanorystės idėjas;
5. Garsinti Lietuvos vardą jos pirmininkavimo ES Tarybai metu;
6. Populiarinti bėgimą ir sveiką gyvenimo būdą.

II. Laikas ir vieta

1. Bėgimo startas: 2013 m. rugpjūčio 1 d. Klaipėdoje, Teatro g. (Teatro aikštėje), 11.00 val.
2. Bėgimo finišas: 2013 m. rugsėjo 14 d. Klaipėdoje, Teatro g. (Teatro aikštėje), 14.00 val.

III. Maršrutas

1. Bėgimo maršrutas apima devynias valstybes: Lietuvą, Latviją, Estiją, Rusiją, Suomiją, Švediją, Daniją, Vokietiją ir Lenkiją;
2. Bėgimas vyks šiuo maršrutu:
2.1. Klaipėda – Ventspilis 221 km;
2.2. Ventspilis – Ryga 189 km;
2.3. Ryga – Talinas 318 km;
2.4. Talinas – St. Peterburgas 391 km;
2.5. St. Peterburgas – Helsinkis 374 km;
2.6. Helsinkis – Stokholmas 517 km; (259,3 km keltu) 262 km;
2.7. Stokholmas – Kopenhaga 664 km;
2.8. Kopenhaga – Rostokas 215 km; (48,9 km keltu) 171 km;
2.9. Rostokas – Gdanskas 541 km;
2.10. Gdanskas – Kaliningradas 171 km;
2.11. Kaliningradas – Klaipėda 138 km.
3. Detalus bėgimo maršrutas pridedamas priede Nr. 1.

IV. Dalyviai

1. Šiame bėgime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai ir užsienio šalių piliečiai nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ir tautybės. Už sveikatą ir kitas pasekmes bėgimo metu dalyviai atsako patys – tai patvirtindami registruodamiesi registracijos anketoje.
2. Prie bėgimo už Lietuvos ribų bėgimo dalyviai gali prisijungti, prieš tai įspėję bėgimo organizatorių ir užsiregistravus Internetinėje organizatorių svetainėje. Už sveikatą, sveikatos sutrikimus bei kitas pasekmes bėgimo metu dalyviai atsako patys.
3. Bėgimo organizatorių Internetinės svetainės yra:
www.echolifestyle.com
www.echolifestyle.lt

V. Dalyvių priėmimo sąlygos

1. Bėgimo dalyviai bėgs keliais, miestų gatvėmis bei dviračių takais, kuriuose galimas pėsčiųjų eismas. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi įvertinti savo jėgas ir galimybes, pasirūpinti savo palyda bei maitinimu bėgimo metu. Kelionės, mitybos ir nakvynės išlaidas apmoka į šį bėgimo renginį savo atstovus pasiuntusi organizacija arba šias išlaidas bėgimo dalyviai apmoka patys ar jų rėmėjai.
2. Vietos norintiems prisijungti prie bėgimo nurodytos priede Nr. 2.
3. Bėgikai norintys dalyvauti bėgime Baltijos pajūriu „Mano gyvenimo būdas!“, turės užpildyti bėgimo dalyvio anketą, kurioje turės nurodyti vietą iš kurios startuos, vardą pavardę, gimimo metus, miestą kuriame gyvena bei klubą ,jei tokiam priklauso.
4. Visi bėgimo dalyviai turės galimybę atsispausdinti bėgimo Baltijos pajūriu „Mano gyvenimo būdas!“ sertifikatus.

VI. Organizavimas

1. Bėgimo iniciatorius- Aidas Ardzijauskas; www.echolifestyle.lt ; www.echolifestyle.com .
2. Pagrindinis bėgimo organizatorius- MB (Mažoji bendrija) „Runner Patch“; www.runnerpatch.lt ; www.runnerpatch.lt .
3. Bėgimo organizatoriai:
3.1. Asociacija „Sporto renginiai“; www.sportorenginiai.lt ;
3.2. Lietuvos ultra bėgikų draugija; www.ultra-ltu.lt ;
3.3. OrangeAds; http://orangeads.lt .
4. Bėgimui vadovauja iš renginio organizatorių ir rėmėjų bei partnerių atstovų sudarytas Organizacinis
komitetas

VII. Partneriai

1. Bėgimo partneris bei konsultantas yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
2. Kitos Lietuvos Respublikos institucijos

VIII. Parama

1. Bėgimo metu Jūs galėsite paaukoti:
1.1. 2012 metais žuvusių ugniagesių šeimoms;
1.2. 2012 metais daugiavaikėms šeimoms nukentėjusioms nuo gaisro;
1.3. šiam bėgimui, bėgimui Baltijos pajūriu „Mano gyvenimo būdas!“
2. Aukoti bus galima bėgimo iniciatoriaus Internetinėse svetainėse šiais adresais:
2.1. www.echolifestyle.com
2.2. www.echolifestyle.lt
3. Surinktos aukos, minimos šio skyriaus 1.1. ir 1.2. punktuose, bus paskirstytos lygiomis dalimis 9-iose šalyse (Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje (Kaliningrado ir Leningrado srityse), Suomijoje, Švedijoje, Danijoje ir Lenkijoje).

IX. Vykdymas

1. Bėgimui vadovauja iš renginio organizatorių ir rėmėjų bei partnerių atstovų sudarytas Organizacinis
Komitetas.
2. Informaciją teikia:
2.1. Organizacinio komiteto pirmininkas Aidas Ardzijauskas (lietuvių, rusų kalbomis)
tel.:+370 698 09044 arba el.p.: aidas.running.club@gmail.com.
2.2. Organizacinio komiteto pirmininko patarėja Lina Šimkūnaitė (anglų kalba) tel.:+370 685 81587 arba el.p.: lina.simkunaite@gmail.com .
3. OrangeAds. Idėjų kūrimas, plėtojimas ir įgyvendinimas skaitmeninėje erdvėje, rinkodaros, pardavimų bei dizaino sprendimai. Tomas Lekavičius (lietuvių, anglų kalbomis) tel.: +370 658 48007 arba el. p.: t.lekavicius@orangeads.lt