Planuojant maršrutą įvyko klaida – Aidas nuo Ahuss bėgs tiesiai į Malme.

There was a mistake in route planning -  Aidas will be running from Ahuss straight to Malme.